Konsert Stridsklev Kirke Porsgrunn.

Konsert Stridsklev kirke.

Søndag 20.11.2022 kl.17:00

Oppmøte kl.16:00

Gjester: Seniorkorpset Drammen