Konsert søndag 08.10.2023

Grenland Veterankorps 35 år.

Jubileumskonsert avholdes i Ælvespeilet søndag 08.10.2023 Kl.17:00

Scene 2 (lillesalen).