Informasjon

Kontigent 2020

 

Kjære Veteranmusikanter

Det er tid for betaling av årets kontingent. Den er nå kr 500,- og 
kan betales på følgende måter, helst innen utgangen av november:

    1	Til konto 2670.34.90092 (Husk å skrive avsender på giroen eller
        i nettbanken)  

    2	Eller via VIPPS 502020 (Husk her og å skrive avsender!)

I år vil jeg, som dere sikkert skjønner, ikke ha kontantbetaling.

 Hilsen

Karl (kasserer)