Sommeravslutning 2020

Sommeravslutning lørdag 06.06.2020

Hagen hos Tor Thorjussen Krokveien 21.Porsgrunn.

Invitasjon sendes til medlemmer senere.