Konsert - Småting !.

Konsert sammen med "Småting" høsten 2020

Sted og dato ikke avklart.

Mer informasjon kommer.

Avlyst.