Årsmøte 2021

Årsmøte 2021.

Forenklet årsmøte for 2020 ble avholdt 07.09.2021

Sted:Øvelseslokale.

Hilsen styret.